Kategorizace pivovarů dle výstavu

Pivovary většinou segmentujeme podle ročního výstavu. Pojďme je tedy rozdělit do kategorií podle ročního výstavu hektolitrů. Jelikož není zákonem dána kategorizace, rozdělili jsme pivovary dle našeho vlastního klíče:

Kategorie Výstav (v hl ročně)
Domácí výroba < 1
Mikropivovary   < 100
Minipivovary < 10 000
Malé a střední pivovary < 100 000
Velké (průmyslové) pivovary > 100 000

Žejdlík vám nabízí

591 pivovarů

690 uživatelů

4808 hodnocení

3159 druhů piv