Dobrý ejlík vyrobený z pěti druhů sladů.
-- Vratislav Vavřík Ag