Slušný ležák, takový sladovější a středně hořký!
-- PaWer Košárek